Skip to main content

Wet Arbeidsmarkt in Balans

 

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De bedoeling van de WAB is om de kloof tussen vaste krachten en flexkrachten te verkleinen. Deze kloof is namelijk erg groot doordat werkgevers de kosten en risico’s van vast personeel hoger vinden dan van flexkrachten. Daarom zijn er nog steeds veel werknemers die flexwerken.

De WAB-wet wil werkgevers helpen zodat werknemers langen kunnen blijven werken en de kosten en risico’s hiervan lager zijn.

Wat betekent dit concreet voor u?

  • Het ontslagrecht is aangepast

Er komen minder strenge regels omtrent het ontslag van vaste medewerkers. Zo is de drempel om iemand voor een vast dienstverband aan te nemen minder hoog. Daarnaast komt er een andere berekening van de transitievergoeding. Vanaf het begin dat u bij een bedrijf werkt heeft u al recht op een transitievergoeding. Na tien jaar was het meestal ½ van uw bruto maandsalaris, dat is straks 1/3 van uw bruto maandsalaris.

  • Flexibele arbeid minder aantrekkelijk

De tijdelijke contracten die opeenvolgend aangeboden kon worden was binnen een periode van 2 jaar. Dit wordt aangepast naar 3 jaar.

Payrollers krijgen dezelfde status als uw eigen werknemers en dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dit zorgt ervoor dat zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden voor beide werknemers geldt. Dit betekent dat payrollers duurder worden.

  • Nieuwe indeling WW-premie

Als bedrijf gaat u voortaan een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract.

Tevens hebben wij een gematigde tariefsverhoging doorgevoerd. Dit kunnen we doen omdat wij inzetten op digitalisering en automatisering. M.a.w. de kosten verhogende werking vanuit de WAB belasten wij niet volledig door naar de klant.