Skip to main content

Onze certificeringen

 

Onze certificeringen
NBBU
Alertec Group is aangesloten bij brancheorganisatie De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen: NBBU. Het NBBU keert keurmerken uit aan uitzendbureaus, hierdoor kunnen werknemers er zeker van zijn dat deze uitzendbureaus voldoen aan de wettelijke financiële en administratieve eisen. Door de bekendheid van de NBBU weten zowel de medewerkers als werkgevers dat een uitzendbureau met een certificering transparant en betrouwbaar is. Ontdek hier meer over NBBU.

VCU
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisatie. Deze heeft betrekking op bedrijven die personeel uitbesteden aan bedrijven met een VCA-certificaat. Alle uitzendkrachten die bij een bedrijf komen te werken met een VCA-certificaat, zullen werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Deelnemende bedrijven zijn vooral werkzaam in de branches als elektrotechniek, werktuigbouwkunde, civiele techniek en overige technische diensten.

Zo zullen alle uitzendkrachten van Alertec Group ingelicht worden over de verhoogde risico’s vóórdat ze aan het werk gaan. Op deze manier worden zij bewust van de eventuele risico's en zullen daardoor verantwoord te werk gaan.

SNA
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid, SNA, is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en onderaannemers van werk. Dit keurmerk zorgt ervoor dat inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk minder risico lopen en dat het minimumloon gehanteerd wordt. Dit keurmerk is gebaseerd op NEN4400-1. Deze Nationale Norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitleners. Het makkelijker en fraudebestendiger maken van het inlenen en uitbesteden van arbeid en (onder)aannemen van werk is het doel van deze norm. Lees hier meer over SNA.

ISO  
Een ISO Certificaat is bewust ontwikkeld om bedrijfsprestaties continu en systematisch te optimaliseren. Met dit certificaat kan er gekeken worden of het bedrijf aan alle normen voldoet. Hierdoor kan Alertec Group goed het bedrijf beheren én leiden. Voor Alertec Group staat klant en klanttevredenheid centraal en is de communicatie duidelijk en transparant. Daarnaast blijft Alertec relevant als uitzendbureau en worden de medewerkers van Alertec Group voorzien van alle voordelen van zo’n certificaat. Zo is Alertec ook transparant naar de medewerkers toe, zijn werkprocessen binnen Alertec duidelijk en blijft het mogelijk om vacatures te delen en medewerkers in te huren.  

Wij zijn trots dat wij deze certificeringen hebben behaald!