Skip to main content

Antidiscriminatiebeleid

De Alertec Group is gespecialiseerd in het werven en selecteren van personeel voor bedrijven en organisaties. We beschikken over een ruim netwerk van flexkrachten zodat we de juiste kandidaat aan de juiste opdracht voorstellen.

Omdat wij als Alertec group vinden dat iedere kandidaat een eerlijke kans op de arbeidsmarkt verdient zijn wij tegen discriminatie. De uiten wij via ons anti discriminatiebeleid.

In het selectieproces wordt gekeken of er een match is op basis van de opgestelde functie-eisen. De werkgever stelt alleen vragen die relevant zijn voor de functie.

Er mag bijvoorbeeld niet naar privézaken gevraagd worden, dit mag in ieder geval geen invloed op de keuze hebben. Denk hierbij aan of er wel of geen kinderwens is en wat de thuissituatie van de kandidaat is.

De etniciteit en/of geloofsovertuiging van de kandidaat mogen en zullen niet van invloed zijn op de selectie. Ook mag de gezondheid van de kandidaat en/of ziekteverzuim bij een vorige werkgever niet meegenomen worden in de beoordeling.


In de vacaturestekst mag een organisatie eisen stellen voor de functie. Deze eisen moeten relevant zijn aan de te verrichte werkzaamheden. Het selecteren op basis van geslacht mag alleen gedaan worden wanneer hier een gegronde reden voor is.


Het zelfde geldt voor leeftijdsdiscriminatie, volgens de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd (WGBL) mag er tijdens het werven van personeel geen onderscheid gemaakt worden op basis van leeftijd.