Skip to main content

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Samen staan we sterk in het bouwen en behouden van een gezondere planeet. Voor een betere toekomst moet iedereen een steentje bij dragen. Wij ook. Daarom doen wij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Als bedrijf dat echt “mensenwerk” levert ligt onze focus dan ook op het menselijk deel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Mens

Gegarandeerd Werk
Bij Alertec Group helpen wij de afstand van werkzoekenden en het vinden van een baan te verkleinen. Dit doen wij door nauw samen te werken met het UWV en gemeenten. Iedereen heeft recht op een (leuke) baan. Niemand hoeft daarin achter te blijven. Via de Alertec Group streven we ervoor om iedereen een plekje te geven, ongeacht ervaring, beperkingen, geaardheid of afkomst.  

Moed in het basisonderwijs
Wij vinden dat iedereen het recht heeft om zichzelf te kunnen zijn en zich daar veilig bij te voelen. Elke leerling wil een veilige school-, sport-, en leefomgeving. Dit begint al in het basisonderwijs. Samen met Moed Media streven we voor een anti pest- en geweldsbeleid. Door te investeren in anti pest-maatregelen hopen we dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich op eigen tempo en eigen manier te ontplooien. 

Coöperatiekring Fryslân
In Friesland neemt de kansenongelijkheid toe, terwijl elk kind juist de kans verdient om zich gelijk en optimaal te ontwikkelen. Coöperatiekring Fryslân streeft naar het leveren van kansengelijkheid voor kinderen. De Alertec Group ondersteunt deze missie door een bijdrage te leveren om de acties van Coöperatiekring Fryslân mogelijk te maken. Hierdoor krijgen kinderen extra taallessen, huiswerkbegeleiding, extra coaching of het voorzien van een laptop of ander lesmateriaal.

ZuidOostZorg
Omdat ouderen een groot en belangrijk deel uitmaken van onze samenleving steunt de Alertec Group ZuidOostZorg door middel van financiële sponsoring. Zo kan ZuidOostZorg zich blijven inzetten waar zij goed in zijn: innovatieve en persoonlijke ouderenzorg door Zuidoost Friesland.Persoonlijke Ontwikkeling

Iedereen moet zich kunnen blijven ontwikkelen tijdens het werk. Alertec Group biedt verschillende mogelijkheden tot opleidingen en cursussen. Denk hierbij aan:
•    Heftruck certificaat
•    VCA
•    Las certificaat
•    BHV
Ook staan we open voor andere opleidingen en certificaten gebaseerd op de benodigdheden van bedrijven en de wensen van uitzendkrachten. Zo blijven onze uitzendkrachten zich ontwikkelen en groeien hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Millieu

Elektrisch Wagenpark
Een grote focus op een groenere toekomst ligt in het elektrisch rijden. De komende jaren werkt de Alertec Group aan het uitbreiden van ons elektrisch wagenpark. We richten ons op groener rijden voor zowel intern personeel als de uitzendkrachten en gedetacheerden. Hiermee dragen we allemaal mee aan een groenere toekomst.

Thuiswerkmogelijkheden
Thuiswerken is beter voor het milieu. Daarom heeft de Alertec Group aan het begin van de pandemie een spaarpotje beschikbaar gesteld voor werknemers om een goede, gezonde thuiswerkplek in te richten.